• Anasayfa
  • |
  • Gemi Acenteliği - Taşıma İşleri Organizatörlüğü

Gemi Acenteliği - Taşıma İşleri Organizatörlüğü

A. GEMİ ACENTELERİ

I.MEVZUAT

👉 Gemi Acenteleri Yönetmeliği

👉 Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesi Tebliği (Türkçe)

👉 Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesi Tebliği (İngilizce)

II.GEMİ ACENTELİĞİ YETKİ BELGESİ İŞLEMLERİ

Gemi acenteliği iş ve işlemlerine ilişkin tüm başvurular (gemi acenteliği yetki belgesi alma, yetki belgelerini vizeleme, gemi acentesi personel tanıtım kartı alma, tanıtım kartını yenileme vb.) 13.09.2021 tarihinden itibaren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün Gemi Acenteleri Bilgi Sistemi https://acente.uab.gov.tr üzerinden gerçekleştirilmekte olup,  başvuru evraklarının fiziki olarak Bakanlığa gönderilmesi ve Bakanlık tarafından basılı belge düzenlenerek üyelerimize gönderilmesi uygulamasına son verilmiştir. Gemi acentesi yetki belgesi ve gemi acentesi personeli tanıtım kartı elektronik belge olarak e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

B. TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLERİ (TİO)

T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü Lojistik ve Kombine Taşımacılık Daire Başkanlığı ilgili kurumdur.

I.MEVZUAT

👉 Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği

👉 Taşıma İşleri Organizatörlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi ve Belgesi Yönergesi

TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ (TİO) YETKİ BELGESİ İŞLEMLERİ

👉 TİO (Taşıma İşleri Organizatörlüğü) Yetki Belgesi Almak/Yenilemek İçin İstenen Bilgi ve Belgeler, TİO Belgesi Sahibi Firmalar, İletişim Bilgileri