• Anasayfa
  • |
  • Kızıldeniz, Babülmendep Boğazı ve Aden Körfezinde Seyreden Gemilere Yönelik Güvenlik Uyarısı Hk.   

Kızıldeniz, Babülmendep Boğazı ve Aden Körfezinde Seyreden Gemilere Yönelik Güvenlik Uyarısı Hk.   

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan ve ekte sunulan 30.04.2024 tarihli ve 1879905 sayılı yazıda, Denizyoluyla olabilecek güvenlik  tehditlerinin önlenmesi ve karşı tedbirlerin geliştirilmesi için, uluslararası sefer yapan gemi ve bu gemilere hizmet veren liman tesislerine yönelik oluşturulan, Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik (ISPS) Kodunun Türk Bayraklı gemilerde ve Türkiye'nin deniz yetki alanı içerisinde yer alan liman tesislerinde etkin olarak  uygulanmasına yönelik Bakanlıklarınca, Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu Uygulama Yönetmeliği  kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirildiğinden bahisle; Yönetmelik  kapsamında  ISPS Kod'a tabi limanlarımızın ve Türk bayraklı gemilerimizin uygulamakta olduğu Güvenlik Seviyeleri'ne ilişkin güncel bilgilerin Bakanlıkları internet  sayfasında (https://denizcilik.uab.gov.tr/ISPS_ana_sayfa ) güncel olarak yayımlandığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, son olarak "Yemen ve Somali limanlarına uğrayacak, bunların kıyıları ve açıklarında seyredecekler ile Aden Körfezi ve Babülmendep Boğazında  seyredecek" Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesinin 19 Aralık 2023 tarihi itibariyle 3 (Üç)'e  çıkartıldığı hususunun 20.12.2023 tarihli ve 1608250 sayılı yazılarıyla  bildirilmiş ve sektöre gerekli  duyuruların yapılmasının talep edildiği açıklanmaktadır.

Kızıldeniz, Babülmendep Boğazı ve Aden Körfezi'nde seyir yapan gemilere yönelik olarak son zamanlarda vuku bulan güncel güvenlik olayları, bu olaylardan  etkilenen ticaret gemileri ve bu gemilerin gerek taşıdığı bayrak ile sahiplik/işleten durumları ve gerekse de kalkış-varış limanı bağlantılarının Bakanlık tarafından da dikkatle takip edilmekte olup bu itibarla, bahse konu deniz alanlarında seyir yapacak olan tüm gemilerin son dönemlerde artış gösteren güvenlik olaylarına karşı gerekli tedbirleri azami ölçüde almalarıyla birlikte, herhangi bir güvenlik tehditi ile karşılaşılması  durumunda, "Gemi Güvenlik Alarmı - Ship Security Alert System  (SSAS)" kullanımının yanı sıra, Bakanlık  "Ana  Arama  Kurtarma  Koordinasyon Merkezi (AAKKM)"nin;

- Telefon: + 90 312 231 91 05,+ 90 312 232 47 83, +90 552 727 0 727 (SAR 0 SAR) ve +90 312 231 33 74 (TRMCC),

- Faks: +90 312 232 08 23 ve +90 312 231 29 02 (TRMCC),

- Elektronik Posta: sar@uab.gov.tr, trmrcc@uab.gov.tr, trmcc@uab.gov.tr,

- INMARSAT-C TELEKS: 4 271 02326

7/24  esasıyla  çalışan  iletişim  kanallarına  derhal  bilgi  verilmesinin  sağlanmasını  teminen, sektöre gerekli duyuruların yapılması istenmektedir.

 

Bilgilerinize arz/rica ederim. 

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

 

317_1051_1051_eimza.pdf