Yeşil Liman Yönetmeliği

Sayın Üyemiz;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan ve ekte sunulan 05.12.2023 tarihli ve 1570622 sayılı yazıda, Bakanlıkları tarafından hazırlanan "Kıyı Tesislerine Yeşil Liman Sertifika Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik" in 18 Kasım 2023 tarihli ve 32373 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ve söz konusu Yönetmeliğin 1 inci Geçici Maddesindeki;

"Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce sertifikaya sahip olan kıyı tesislerinin bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde sertifikalarını yenilemeleri gerekir. Bu süre içerisinde sertifikaları askıya alınmaz ancak yenileme yapmadıkları sürece 9 uncu madde kapsamındaki haklardan yararlanamazlar. Bu süre içerisinde sertifikaları yenilemeyen kıyı tesislerinin sertifikaları iptal edilir."

hükmünün  amir olduğu ifade edilmektedir. 

Yazıda devamla, yeşil liman sertifikasına sahip kıyı tesislerinin sertifikalarını yenilememesi durumunda mevcut sertifikalarının 18 Kasım 2024 tarihi itibari ile geçersiz olacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim

814_2840_2840_eimza.pdf